Lưu Đức Trung – tuyển 11 haiku song ngữ

Lưu Đức Trung – 11 haiku song ngữ
 (Người chọn và chuyển ngữ: Phùng Hoài Ngọc)
     Dấu xưa
     vườn cũ
     bóng hạc quay về
 
the vestige here
in old garden
a crane coming back
 
     Căn nhà đổ nát
     chiếc gương còn lại
     cô gái soi mình
 

More

Advertisements

An English haiku

By James A. Emanuel (1921-2013)

She sleeps late each day,

stifling each reason to rise,

choked into the quilt.

Chị ngủ nướng hàng ngày

Ngột ngạt khó thở tìm lý do ngồi dậy

Chán nản rúc vào mền