Thầy Trung đọc Sun Flower

10488202_856965407729681_7265171607027150653_n

Advertisements

Lưu Đức Trung – tuyển 11 haiku song ngữ

Lưu Đức Trung – 11 haiku song ngữ
 (Người chọn và chuyển ngữ: Phùng Hoài Ngọc)
     Dấu xưa
     vườn cũ
     bóng hạc quay về
 
the vestige here
in old garden
a crane coming back
 
     Căn nhà đổ nát
     chiếc gương còn lại
     cô gái soi mình
 

More

Hoa bìm bìm

hoa bìm bìm by Lưu Đức Trung